TRUNG TÂM HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO XIN THÔNG BÁO!!!

Kể từ ngày 06/11/2021 (thứ 7) Trung tâm hiến máu nhân đạo TPHCM chỉ tiếp nhận máu vào buổi sáng (không tiếp nhận máu vào buổi chiều thứ 7 và chủ nhật nữa) 
Xin thông báo đến quí tình nguyện viên biết!!!