LỢI ÍCH HIẾN MÁU

     Để giaỉ đáp những thắc mắc về việc hiến máu có lợi ích gì. Nay Trung tâm gửi đến các Quý TNV biết những lợi ích khi tham gia hiến máu, để giải tỏa cũng như để hiểu hơn về công tác hiến máu tình nguyện nhằm đưa phong trào hiến máu đến gần hơn và nhân rộng hơn trong cộng đồng.