Thật đáng trân trọng những tấm lòng nhân ái đã phát huy truyền thống tốt đẹp hiến máu không nhận tiền, hiến máu cứu nguy mạng sống của người bệnh, coi hiến máu tình nguyện là trách nhiệm và cái tâm của mình . Hành động hiến máu để cứu người, cứu những người chưa hề quen biết, sẽ không quen biết và mãi mãi không biết giọt máu tên mình đã cho con người cụ thể nào, chính giá trị cao đẹp của cuộc sống - giọt máu tình người, giá trị ấy sẽ là: "Tình nguyện vì một cuộc sống tốt đẹp hơn"

Lịch sử hình thành:

- Phòng Hiến máu nhân đạo (HMNĐ) được Hội chữ thập đỏ Tp. Hồ Chí Minh thành lập ngày 03/12/1994 làm nhiệm vụ tiếp nhận máu.

- Trung tâm HMNĐ được thành lập theo quyết định số 34/QĐ-UB-NC, ngày 04/01/1994 của UBND Tp. Hồ Chí Minh.Lĩnh vực hoạt động: 

- Tuyên truyền vận động, xây dựng phong trào HMTN.

- Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên, tình nguyện viên, huấn luyện kỹ năng tuyên truyền, vận động HMTN.

- Tổ chức các đội tiếp nhận máu: hiện có 01 điểm tiếp nhận máu cố định, 06 đội tiếp nhận máu lưu động.

- Quản lý, sinh hoạt điều phối lực lượng hiến máu dự bị và máu hiếm. Khuyến khích, hướng dẫn các loại hình CLB hiến máu hoạt động: CLB gia đình hiến máu, CLB máu hiếm, CLB Hành trình đỏ.

- Vận động các nhà tài trợ trong và ngoài nước để phát triển cơ sở, vật chất, kỹ thuật của Trung tâm HMNĐ.

- Khen thưởng, tôn vinh người hiến máu.


Bạn có thể tham gia hiến máu tại Trung tâm Hiến máu nhân đạo. Địa chỉ: 106 Thiên Phước, P.9, Q. Tân Bình
SĐT:  (08) 3868 5509
Thời gian tiếp nhận máu của các ngày trong tuần
T2-T6: 7:00 - 10:30 13:30 - 16:00
T7-CN: 7:00 - 10:30