THÔNG BÁO

Để phục vụ cho việc khai báo y tế khi đến tham gia hiến máu được nhanh và không mất thời gian của quí TNV. Trung tâm gửi mã QR để khai báo, quí TNV thực hiện khai báo trước khi đến hiến máu nhé.

Chân thành cảm ơn.