THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC TĂNG CƯỜNG

Trong tình hình dịch bệnh và số lượng người tham gia hiến máu tăng, Trung tâm Hiến máu nhân đạo sẽ tăng cường thêm 2 buổi chiều (thứ 7 - 11/4/2020, CN - 12/04/2020) tiếp nhận máu để đáp ứng số lượng tình nguyện viên tham gia hiến máu. 

Trung tâm mong các bạn tình nguyện viên sẽ sắp sếp thời gian hiến máu phù hợp để đảm bảo an toàn mùa dịch.

Xin cám ơn các bạn tình nguyện viên!!!