Những người có nhóm máu Rh (-) chỉ nên sinh con một lần. Điều này có đúng không vậy?

Trả lời: Nếu một người có nhóm máu Rh (-) và chồng hoặc vợ của họ có nhóm máu Rh (+) thì chỉ có thai được lần đầu. Từ lần thứ 2 trở đi thì thai thường bị sảy hoặc chết lưu. Tuy nhiên, nếu được xét nghiệm, chẩn đoán sớm và được điều trị bằng huyết thanh trị liệu thì họ có thể có thai bình thường ở lần tiếp theo.