Tin Môi Trường: Ra mắt Website hiến máu nhân đạo

Ra[-]mắt[-]Website[-]hiến[-]máu[-]nhân[-]đạo

Người dân TPHCM tham gia hiến máu tình nguyện.

 
Bác sĩ Trần Như Tố, Giám đốc Trung tâm hiến máu nhân đạo TPHCM, việc Trung tâm ra mắt website hiến máu nhân đạo tại địa chỉ www.hienmaunhandao.org.vn sẽ góp phần nâng cao nhận thức tìm hiểu về công tác hiến máu, tạo niềm tin vận động mọi người trong cộng đồng có nhận thức đúng về hiến máu tình nguyện (HMTN), hạn chế việc mua bán máu. Đồng thời minh bạch các vấn đề về quyền lợi người hiến máu, tạo sự thuận tiện hơn cho công tác tiếp nhận và tuyên truyền vận động của Trung tâm cũng như những người tham gia HMTN trên địa bàn TPHCM. 
 
Hơn 20 năm qua, Trung tâm hiến máu nhân đạo TPHCM đã có nhiều đóng góp đáng kể vào những thành tích trong phong trào HMTN của thành phố; số lượng máu được tiếp nhận hàng năm tăng liên tục giúp cân bằng và điều tiết máu trong điều trị cho các bệnh viện trên địa bàn.
 
Theo ông Phạm Văn Quân – Phó Giám đốc Trung tâm hiến máu nhân đạo TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng số máu tiếp nhận được tại Trung tâm là 94.662/120.021 đơn vị máu, đạt 56,53% chỉ tiêu năm 2016 (tương đương 45.510,8 lít) chất lượng máu sạch đạt tỷ lệ 98,55%. So với năm 2015 tăng hơn 50%, tỷ lệ HMTN đạt 100% và hiến máu nhắc lại đạt 67%. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bao gồm: đảm bảo chỉ tiêu và đủ máu cho nhu cầu cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện trong thành phố với chất lượng máu an toàn cao...