HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VÀ TẬP HUẤN KIẾN THỨC CÂU LẠC BỘ MÁU HIẾM - TRUNG TÂM HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Để hoạt động của CLB máu hiếm được duy trì, phát huy năng lực và ngày càng phát triển. Hằng năm TT.HMNĐ đều tổ chức Hội nghị tổng kết để báo cáo tình hình hoạt động và tập huấn kiến thức cho các thành viên câu lạc bộ.

Năm nay, hoạt động được diễn ra tại Phan Thiết. Hoạt động này ngoài việc Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động, Trung tâm còn tạo điều kiện để các thành viên trong Câu lạc bộ có cơ hội giao lưu, tạo sự gắn kết với nhau để Câu lạc bộ ngày càng phát triển.

tập thể Ban chủ nhiệm và các thành viên tham gia tập huấn kiến thức.

khen thưởng các thành viên tích cực hiến máu