Đại hội CLB Hành trình đỏ 2020 - 2021

Xin chúc mừng đại hội CLB Hành Trình Đỏ Ban chủ nhiệm nhiệm kì 2020 - 2021, gồm các anh/chị có tên sau đây:

1. Chị Phạm Mai Phương: Chủ nhiệm
2. Anh Nguyễn Trung Hiếu: Phó chủ nhiệm
3. Chị Lê Thị Hồng Châu: Phó chủ nhiệm
4. Chị Lê Thị Ngọc Xuân: Ủy viên BCN
5. Chị Nguyễn Quỳnh Phương Nhi: Ủy viên BCN
6. Anh Đinh Tấn Khoa: Ủy viên BCN.

 

http://<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhanhtrinhdo%2Fposts%2F2787312354728636&width=500" width="500" height="888" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>