THÔNG BÁO!!!

Trung tâm hiến máu xin thông báo!!!

Chiều thứ 6 ngày 17/12/2021 Trung tâm ngưng tiếp nhận hiến máu

Lí do: Họp Hội nghị Cán bộ - Người lao động toàn cơ quan

Sáng Thứ 7 ngày 18/12/2021 Trung tâm tiếp nhận máu lại bình thường

Xin chân thành cám ơn quí tình nguyện viên đã tham gia hiến máu!!!