NGÀY THẾ GIỚI HIẾN MÁU 14.6

Ngày Thế giới Hiến Máu,viết tắt là WBDD (World Blood Donor Day) là ngày 14 tháng Sáu, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề xuất năm 2004 và được Liên Hiệp Quốc tán thành. Ngày này là một trong tám chiến dịch y tế công cộng toàn cầu chính thức Tổ chức Y tế Thế giới.
Ngày 14/6 còn được biết tới là ngày sinh của vị giáo sư người Áo, Karl Lendsteiner - người đầu tiên phát hiện ra hệ nhóm máu ABO vào năm 1900. Phát hiện này đã giúp mang tới bước tiến quan trọng trong lịch sử truyền máu của nhân loại.
Sự kiện cổ vũ nâng cao nhận thức về sự cần thiết hiến máu và chế phẩm máu an toàn, và cảm ơn những người hiến máu tình nguyện.