BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HIẾN MÁU ONLINE VÀ BẢNG KIỂM TRA SÀNG LỌC NGUY CƠ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19.

Để thực hiện tốt chỉ đạo không tập trung đông người cùng lúc, đồng thời vẫn đảm bảo đáp ứng nguồn máu không bị khan hiếm. Trung tâm Hiến máu nhân đạo Thành phố triển khai thực hiện đăng ký hiến máu online. Các cô chú, anh chị đến tham gia hiến máu vui lòng tải mẫu đăng ký hiến máu và Bảng kiểm tra sàng lọc nguy cơ nhiễm Covid-19 về khai trước; bên cạnh đó mời cô chú, anh chị điền thông tin đăng ký vào link bên dưới để được đăng ký trước ngày hiến máu cũng như khung giờ hiến máu thích hợp. (Lưu ý: Nếu khung giờ vượt mức cho phép thì sẽ không lựa chọn được, vui lòng chọn khung giờ khác). Trung tâm xin trân trọng cảm ơn!

Tải mẫu đăng ký: https://drive.google.com/open?id=1TuwyqLcf8ltHsZcoGOtjiJqhGkM2MBtJ

Link đăng ký thời gian hiến máu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNMrizL9y-eCMZg-j3JM6zpY1Tzik1c-J5qhQIcm3E4GrSBw/viewform?usp=sf_link