Văn nghệ chào mừng tại Hội nghị gặp mặt người có nhóm Máu Hiếm Rh(-) Đông Nam Bộ

 Các tiết mục văn nghệ chào mừng tại Hội nghị gặp mặt người có nhóm MáuHiếm Rh(-) ĐôngNamBộ

 1. Cờ đỏ sao vàng. Trình bày Hieu Huynh và tốp múa CLB Hành Trình Đỏ Tp.HCM :

 2. Nối vòng tay lớn. Trình bày ca sĩ Kevin Trần:

 3. Hoa cài mái tóc. Trình bày ca sĩ Kevin Trần:

 4. Múa Sức mạnh nhân đạo. Trình bày tốp múa CLB Hành Trình Đỏ Tp.HCM:

 5. Tóc mạ non. Trình bày: Hieu Huynh-Thanh Tâm:

 6. Nhảy flashmob Bống bống bang bang.Trình bày tốp múa CLB Hành Trình Đỏ Tp.HCM: