Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cô chú, anh chị và các bạn quan tâm có thể biết và đồng hành cùng với Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo TPHCM.Mỗi tuân, Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo TPHCM sẽ cung cấp cho các bạn 1 số địa điểm mà xe hiến máu lưu động sẽ tiếp nhận trong tuần, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn tham gia.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 17/07/2017->23/07/2017- Các tua sẽ bắt đầu tiếp nhận máu từ khoảng 7h sáng đến khoảng 10h30- THỨ 2: 17/07/2017 TẠI ĐỊA CHỈ: Tập Huấn Công Nhân...

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cô chú, anh chị và các bạn quan tâm có thể biết và đồng hành cùng với Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo TPHCM.Mỗi tuân, Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo TPHCM sẽ cung cấp cho các bạn 1 số địa điểm mà xe hiến máu lưu động sẽ tiếp nhận trong tuần, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn tham gia.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 10/07/2017->16/07/2017- Các tua sẽ bắt đầu tiếp nhận máu từ khoảng 7h sáng đến khoảng 10h30- THỨ 2: 10/07/2017 TẠI ĐỊA CHỈ: Sài Gòn Coop Lý...

Hưởng Ứng Chiến Dịch Những Giọt Máu Hồng-Chương Trình Hiện Máu Tình Nguyện Hè 2017 Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Hưởng Ứng Chiến Dịch Những Giọt Máu Hồng-Chương Trình Hiện Máu Tình Nguyện Hè 2017 Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.Hiện nay,vào những ngày tháng hè sẽ có nguy cơ khan hiếm máu cho cấp cứu và điều trị cho các bện nhân trên đại bàn TP Hồ Chí Minh (Nhất là Nhóm Máu O).Trung tâm Hiến Máu Nhân Đạo TP mời gọi cán bộ công nhân viên,học sinh,sinh viên,nhân dân hởng ứng ,tham gia Hiến Máu Tình Nguyện.