Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cô chú, anh chị và các bạn quan tâm có thể biết và đồng hành cùng với Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo TPHCM.Mỗi tuân, Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo TPHCM sẽ cung cấp cho các bạn 1 số địa điểm mà xe hiến máu lưu động sẽ tiếp nhận trong tuần, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn tham gia.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27/11/2017->03/12/2017- Các tua sẽ bắt đầu tiếp nhận máu từ khoảng 7h sáng- THỨ 2:Ngày 27/11/2017 TẠI ĐỊA CHỈ: Trung tâm hiến máu nhân đạo:Số 106...

Thông Báo Tạm Ngưng Tiếp Nhận Máu Chiều Ngày 23/11/2017

Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo Trân Trọng Thông Báo Tạm Ngưng Tiếp Nhận Máu Chiều Ngày 23/11/2017 Vì Lý Do Tập Huấn Chuyên Môn.Ngày 24/11/2017 Sẽ Tiếp Nhận Lại Bình Thường

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cô chú, anh chị và các bạn quan tâm có thể biết và đồng hành cùng với Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo TPHCM.Mỗi tuân, Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo TPHCM sẽ cung cấp cho các bạn 1 số địa điểm mà xe hiến máu lưu động sẽ tiếp nhận trong tuần, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn tham gia.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/11/2017->19/11/2017- Các tua sẽ bắt đầu tiếp nhận máu từ khoảng 7h sáng- THỨ 2:Ngày 20/11/2017 TẠI ĐỊA CHỈ: Trung tâm hiến máu nhân đạo:Số 106...