TRÂN TRỌNG!1. Tải thư mời hiến máu của trung tâm (bên dưới bài viết)2. Truy cập link: https://dk.hienmaunhandao.org.vn, hoặc link: https://giotmauvang.org.vn3. Đăng ký thành công, chụp lại màn hình đã đăng ký thành công (có mã QR).4. Khai báo di chuyển để qua chốt tại app VN-eID trước khi đi hiến máu--> Thư mời, màn hình đky hiến máu thành công và mã QR khai báo di chuyển là giấy đi đường cho các bạn khi qua chốt đến tham gia hiến máu nhé. Chú ý: Đầu đường Thiên Phước bị rào lại, những hẻm kế đó cũng bị rào...

THÔNG BÁO!!!