THÔNG BÁO NGƯNG TIẾP NHẬN MÁU CHIỀU NGÀY 17/10/2018

TRUNG TÂM HIẾN MÁU XIN THÔNG BÁO:Nhằm tạo điều kiện nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ Bác sĩ và Điều dưỡng, Trung Tâm Hiến máu nhân đạo sẽ phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu Huyết Học thành phố tổ chức lớp tập huấn cho toàn bộ Bác sĩ và điều dưỡng của Trung tâm vào buổi chiều ngày 18/10/2018. Do đó, Trung tâm Hiến máu nhân đạo Thành phố sẽ tạm ngưng tiếp nhận máu vào buổi chiều ngày 18/10/2018.Trân trọng!!!

CẬP NHẬT LỊCH HIẾN MÁU NGÀY 16, 17 VÀ 20 THÁNG 10CẬP NHẬT LỊCH HIẾN MÁU NGÀY 18, 19 VÀ 21 THÁNG 10Nhằm đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cô, chú, anh chị và các bạn Tình Nguyện viên quan tâm có thể biết và đồng hành cùng với Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo TPHCM. Mỗi tuần, Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo TPHCM sẽ cung cấp cho các bạn một số địa điểm mà xe hiến máu lưu động sẽ tiếp nhận trong tuần, để tạo điều...

CẬP NHẬT LỊCH HIẾN MÁU NGÀY 13, 14 THÁNG 10Nhằm đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cô, chú, anh chị và các bạn Tình Nguyện viên quan tâm có thể biết và đồng hành cùng với Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo TPHCM. Mỗi tuần, Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo TPHCM sẽ cung cấp cho các bạn một số địa điểm mà xe hiến máu lưu động sẽ tiếp nhận trong tuần, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn tham gia.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 🚑🚑 08/10/2018->14/10/2018 🚑🚑-...