Thông báo về nguồn dự trữ trong ngân hàng máu đang giảm

Theo Bệnh viện Truyền máu Huyết Học về tình hình báo động máu cung cấp cho việc cấp cứu và điều trị. Thống kê của Bệnh viện Truyền máu Huyết học cho biết hiện nay lượng máu tiếp nhận được thấp hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu, vì đang trong giai đoạn cuối hè và nhu cầu sử dụng cao. Do đó, Ban giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố ra lời kêu gọi tất cả các tổ chức và cá nhân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện nhằm khắc phục tình...

Nhằm đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cô, chú, anh chị và các bạn Tình Nguyện viên quan tâm có thể biết và đồng hành cùng với Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo TPHCM. Mỗi tuần, Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo TPHCM sẽ cung cấp cho các bạn một số địa điểm mà xe hiến máu lưu động sẽ tiếp nhận trong tuần, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn tham gia.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 🚑🚑 26/08/2019-> 01/09/2019 🚑🚑- THỨ 2: Ngày 26/08/2019 TẠI ĐỊA CHỈ:🚑 Trung...

Nhằm đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cô, chú, anh chị và các bạn Tình Nguyện viên quan tâm có thể biết và đồng hành cùng với Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo TPHCM. Mỗi tuần, Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo TPHCM sẽ cung cấp cho các bạn một số địa điểm mà xe hiến máu lưu động sẽ tiếp nhận trong tuần, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn tham gia.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 🚑🚑 19/08/2019-> 25/08/2019 🚑🚑- THỨ 2: Ngày 19/08/2019 TẠI ĐỊA CHỈ:🚑 Trung...