QĐND - Thời gian qua, tình trạng thiếu hụt nguồn máu hiếm đã gây nên nhiều khó khăn trong công tác cứu chữa và điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện phía Nam. Để giải quyết thực trạng trên, các bệnh viện, trung tâm y tế và các tổ chức xã hội đã có nhiều cố gắng, nỗ lực nhằm bảo đảm nguồn máu hiếm cho các hoạt động khám chữa bệnh...Nhu cầu máu hiếm ngày càng tăngHiện nay, tình trạng thiếu hụt nhóm máu hiếm (O-, B-, A-, AB-) đang diễn ra tương đối phổ biến ở...