THÔNG BÁO

Để phục vụ cho việc khai báo y tế khi đến tham gia hiến máu được nhanh và không mất thời gian của quí TNV. Trung tâm gửi mã QR để khai báo, quí TNV thực hiện khai báo trước khi đến hiến máu nhé.Chân thành cảm ơn.

THÔNG BÁO!!!

Để giaỉ đáp những thắc mắc về việc hiến máu có lợi ích gì. Nay Trung tâm gửi đến các Quý TNV biết những lợi ích khi tham gia hiến máu, để giải tỏa cũng như để hiểu hơn về công tác hiến máu tình nguyện nhằm đưa phong trào hiến máu đến gần hơn và nhân rộng hơn trong cộng đồng.