Bài dự thi số 16: Cho đi

Cùng nhau hiến máu bạn ơi

Một giọt máu đỏ mang đi giúp đời

Nghĩa cử cao đẹp tuyệt vời

Chung tay nam nữ người người tham gia

Cho người là cũng cho ta

Hành động đơn giản cớ chi nề hà

Chúng ta dòng máu Lạc Hồng

Đậm đà truyền thống con Rồng cháu Tiên.

Bài dự thi của tác giả: Nguyễn Thị Diễm Vi

Cách thức tham gia: Cuộc thi sáng tác: Hiến Máu Nhân Đạo Trong Tôi
Gửi file word bài dự thi hoặc file âm thanh, tranh vẽ… và thông tin cá nhân về địa chỉ [email protected]
Tiêu đề: Bài dự thi sáng tác Hiến Máu Nhân Đạo Trong Tôi
Thông tin cá nhân bao gồm:
• Họ và tên
• Năm sinh
• Nghề nghiệp
• Cơ quan học tập/công tác
• Địa chỉ liên lạc
• SĐT liên hệ

Chi tiết về thể lệ cuộc thi: https://www.facebook.com/pg/tthienmau/photos/?tab=album&album_id=1800744476848328