Chúng tôi sẵn sàng sẻ chia giọt máu

Những hình vẽ Chibi ủng hộ nghĩa cử Hiến máu cứu Người thật dễ thương phải không các bạn!

Ảnh vẽ bởi: Võ Châu Trúc Khuê