Khi hiến máu nhân đạo, người bệnh nhận máu có phải trả tiền không?

* Máu cứu người là vô giá nhưng để có máu có chất lượng và an toàn truyền cho người bệnh thì cần phải có những chi phí cho nó: mua túi đựng máu, tiền xét nghiệm... Và phải có người chi trả những chi phí ấy. Ở nước ta, nhà nước hỗ trợ một phần, bệnh nhân phải chi trả một phần.* Còn những người đã hiến máu tình nguyện sẽ được miễn trả chi phí máu bằng lượng máu đã hiến. Người nghèo, người thuộc diện chính sách xã hội, người có bảo hiểm y tế sẽ do...

Những người có nhóm máu Rh (-) chỉ nên sinh con một lần. Điều này có đúng không vậy?

Trả lời: Nếu một người có nhóm máu Rh (-) và chồng hoặc vợ của họ có nhóm máu Rh (+) thì chỉ có thai được lần đầu. Từ lần thứ 2 trở đi thì thai thường bị sảy hoặc chết lưu. Tuy nhiên, nếu được xét nghiệm, chẩn đoán sớm và được điều trị bằng huyết thanh trị liệu thì họ có thể có thai bình thường ở lần tiếp theo.

Tôi đã tham gia hiến máu tình nguyện và được thông báo kết quả nhóm máu là ARh(+). Tôi không hiểu Rh (+) nghĩa là gì?

Trả lời: Như vậy bạn có nhóm máu A (theo hệ nhóm máu ABO) và có nhóm Rh (+) (theo hệ nhóm máu Rhesus).