THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ TẠI TRUNG TÂM

Trung tâm sẽ nghỉ lễ như sau: