THÔNG BÁO!!!

Trung tâm xin thông báo đến các bạn tình nguyện viên hiến tặng máu về việc nghỉ lễ tại trung tâm như sau: