LỊCH TIẾP NHẬN MÁU TỪ 27/4 ĐẾN 29/4 TẠI TRUNG TÂM HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO