CẬP NHẬT LỊCH TIẾP NHẬN MÁU MỚI NGÀY 16 - 17/05/2020 TẠI PHÚ NHUẬN, Q.6, Q.9 VÀ THỦ ĐỨC.