Biểu tượng chữ thập đỏ của Hội Chữ thập đỏ

Nhằm tăng cường kiến thức giúp cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ hiểu đầy đủ về nguồn gốc và quy định sử dụng Biểu tượng Chữ thập đỏ theo Công ước quốc tế Giơ-neo-vơ, các văn bản quy định và Luật hoạt động chữ thập đỏ của Việt Nam.

Vào ngày 27/4 và 28/4 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Truyền thông và Phát triển nguồn lực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Biểu tượng Chữ thập đỏ” cho 30 tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh.

Các học viên đã được giới thiệu về tổng quan Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; Lịch sử về biểu tượng Chữ thập đỏ Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; văn bản qui định sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ trong các văn bản Luật của Việt Nam và kỹ năng truyền thông về biểu tượng Chữ thập đỏ Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

 

http://chuthapdotphcm.org.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/userfiles/image/SuKienNoiBat/Nam2016/TapHuanBieuTuongCTD/02(1).jpg


Quang cảnh khóa tập huấn.

Sôi động, hào hứng, tự tin khi đi thực tế truyền thông đến các đơn vị sử dụng sai mục đích về biểu tượng Chữ thập đỏ. Các thành viên đã phân công trình bày giúp cho người quản lý ở những Phòng khám, nhà thuốc, điểm dịch vụ y tế… hiểu đầy đủ về nguồn gốc và quy định sử dụng Biểu tượng Chữ thập đỏ. Kết quả bất ngờ ngoài việc tiếp nhận, hứa khắc phục việc sử dụng sai mục đích của biểu tượng Chữ thập đỏ, thì người quản lý tại những đơn vị này có nơi xin thành lập tổ chức Hội, có nơi xin đồng hành cùng Hội trong các hoạt động nhân đạo do Hội tổ chức.

Kết thúc khóa tập huấn, các thành viên đã xây dựng được qui trình truyền thông sử dụng đúng “Biểu tượng Chữ thập đỏ” đó là phối hợp địa phương hỗ trợ đến các đơn vị, cá nhân vừa truyền thông vùa yêu cầu sử dụng đúng mục đích “Biểu tượng Chữ thập đỏ”, Đó là:

  • Dấu hiệu Chữ thập đỏ là biểu tượng tượng trưng của sự nhân đạo. Việc sử dụng dấu hiệu Chữ thập đỏ phải theo đúng tinh thần Công ước Giơnevơ.
  • Biểu tượng Chữ thập đỏ là dấu hiệu để nhận biết người đang thực hiện hoạt động Chữ thập đỏ và cơ sở, phương tiện, hiện vật được sử dụng trong hoạt động chữ thập đỏ.
  • Luật Hoạt động Chữ thập đỏ qui định tại khoản 01 Điều 15  “Biểu tượng Chữ thập đỏ của Hội Chữ thập đỏ” và khoản 7 Điều 6 “Nghiêm cấm sử dụng Biểu tượng Chữ thập đỏ trái pháp luật”.

Tuấn RC