Khi hiến máu nhân đạo, người bệnh nhận máu có phải trả tiền không?

* Máu cứu người là vô giá nhưng để có máu có chất lượng và an toàn truyền cho người bệnh thì cần phải có những chi phí cho nó: mua túi đựng máu, tiền xét nghiệm... Và phải có người chi trả những chi phí ấy. Ở nước ta, nhà nước hỗ trợ một phần, bệnh nhân phải chi trả một phần.
* Còn những người đã hiến máu tình nguyện sẽ được miễn trả chi phí máu bằng lượng máu đã hiến. Người nghèo, người thuộc diện chính sách xã hội, người có bảo hiểm y tế sẽ do nhà nước hoặc bảo hiểm y tế chi trả.