Cơ thể người trưởng thành có bao nhiêu lít máu? Và mỗi người hiến máu tối đa là bao nhiêu đơn vị? Thời gian để tái tạo lại phần đã hiến đó là bao lâu?

* Thường nữ có cân nặng # 45kg có khoảng 3000ml máu và nam #45kg có khoảng 3150ml máu. Lượng máu hiến #250ml so với lượng máu trong cơ thể mỗi người là không đáng kể.Mỗi kg trong lượng cơ thể trung bình có 70ml máu, nếu lấy 250ml máu của 3000ml máu chỉ bằng 8% số lượng máu cơ thể, Vì vậy sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Như vậy người Việt Nam trung bình có thể hiến được từ 350 - 500 ml/lần. Mỗi năm, một người khỏe mạnh bình thường có thể hiến được từ 3 - 4 lần, mỗi lần hiến máu cách nhau khoảng ba tháng.
* Sau khi hiến máu, thông thường từ 3-5 ngày toàn bộ lượng máu đã hiến sẽ được tái tạo lại bởi chính các tế bào máu tốt và trẻ do chính cơ thể sinh ra.
* Trên thực tế hàng năm có hàng chục vạn người Việt Nam đã hiến máu theo sự chỉ dẫn của bác sỹ, trên thế giới có khoảng hàng chục triệu người đã hiến máu cho đến nay chưa thấy có công bố nào về việc hiến máu đã tổn hại đến sức khỏe.