Phải đi hiến máu mới có nhiều người yêu???

Phải đi hiến máu mới có nhiều người yêu???
Các bạn trẻ thường nói đùa rằng phải đi hiến máu mới có nhiều người yêu ^^
Liệu đó có phải là sự thật???
Bao nhiêu bạn trẻ đã nên Duyên nhờ hoạt động hiến máu tình nguyện???