Trung tâm hiến máu nhân đạo TPHCM thông báo về lịch nghỉ lễ ngày 02/09/2019