TRUNG TÂM HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO TỔ CHỨC HỌP MẶT CÂU LẠC BỘ MÁU HIẾM KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2016

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO TRẦN TRỌNG KÍNH MỜI

THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ MÁU HIẾM TRUNG TÂM MÁU HIẾN NHÂN ĐẠO TPHCM THAM DỰ 

HỘI NGHỊ GẶP MẶT VÀ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ MÁU HIẾM KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2016


HỘI NGHỊ SẼ DIỄN RA VÀO LÚC: 7H30 NGÀY 21/11/2016 (NGÀY CHỦ NHẬT).

TẠI: KHÁCH SẠN ĐỆ NHẤT , SẢNH ROSE LẦU 2 (NHÀ HÀNG FIRST PLACE).

ĐỊA CHỈ: 21 HOÀNG VIỆT , PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH , TP HỒ CHÍ MINH.

 QUÝ KHÁCH KHI ĐI NHỚ MANG THEO THƯ MỜI ĐỂ TIỆN ĐÓN TIẾP