Thông Báo Tạm Ngưng Tiếp Nhận Máu Chiều Ngày 23/11/2017

Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo Trân Trọng Thông Báo Tạm Ngưng Tiếp Nhận Máu Chiều Ngày 23/11/2017 Vì Lý Do Tập Huấn Chuyên Môn.Ngày 24/11/2017 Sẽ Tiếp Nhận Lại Bình Thường