THÔNG BÁO NGƯNG TIẾP NHẬN MÁU CHIỀU NGÀY 17/10/2018

TRUNG TÂM HIẾN MÁU XIN THÔNG BÁO:

Nhằm tạo điều kiện nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ Bác sĩ và Điều dưỡng, Trung Tâm Hiến máu nhân đạo sẽ phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu Huyết Học thành phố tổ chức lớp tập huấn cho toàn bộ Bác sĩ và điều dưỡng của Trung tâm vào buổi chiều ngày 18/10/2018. Do đó, Trung tâm Hiến máu nhân đạo Thành phố sẽ tạm ngưng tiếp nhận máu vào buổi chiều ngày 18/10/2018.

Trân trọng!!!