Thông Báo Nghỉ Lễ "Giỗ Tổ Hùng Vương"

Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo TP trân trọng thông báo ngưng tiếp nhận máu chiều ngày 24/04/2018 và cả ngày 25/4/2018 vì lý do nghỉ lễ " Giỗ Tổ Hùng Vương" ngày 26/04/2018 sẽ tiếp nhận lại bình thường