Tạm Ngưng Tiếp Nhận Máu Chiều Ngày 27/12/2017

Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo Trân Trọng Thông Báo Tạm Ngưng Tiếp Nhận Máu Chiều Ngày 27/12/2017 Vì Lý Do Họp Hội Nghị Cán Bộ Công Nhân Viên Chức. Ngày 28/12/2017 Sẽ Tiếp Nhận Lại Bình Thường.