Mục điểm Tin/Bài các Báo đã đưa tin về Hội nghị đánh giá công tác HMTN năm 2016​ và ra mắt website hienmaunhandao.org.vn :

Mục điểm Tin/Bài các Báo đã đưa tin về Hội nghị đánh giá công tác HMTN năm 2016 và ra mắt website hienmaunhandao.org.vn :

1: Công An TP.HCM: TP.HCM: Ra mắt trang tin điện tử Hiến máu nhân đạo để... xóa 'chợ đen' 

2. Hà Nội Mới: Không có chuyện thiếu minh bạch trong công tác hiến máu nhân đạo http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/847612/khong-co-chuyen-thieu-minh-bach-trong-cong-tac-hien-mau-nhan-dao

3. Báo Công Thương: TP. Hồ Chí Minh ra mắt website hiến máu nhân đạo http://baocongthuong.com.vn/tp-ho-chi-minh-ra-mat-website-hien-mau-nhan-dao.html

4. Đại Đoàn Kết: TP Hồ Chí Minh ra mắt website hiến máu nhân đạo http://daidoanket.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-ra-mat-website-hien-mau-nhan-dao/120631

5. Gia Đình và Trẻ Em: Ra mắt website Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM http://m.giadinhvatreem.vn/xem-tin_ra-mat-website-trung-tam-hien-mau-nhan-dao-tp-hcm_569_11176.html

6. Báo Thanh Niên: Tin vắn: TP.HCM tổ chức hội nghị...