Lịch tạm ngưng tiếp nhận máu Ngày lễ 30/4 - 1/5 của Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP

Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng toàn Miền Nam thống nhất Đất Nước (30/04/1975 - 30/4/2018) và Ngày Quốc Tế Lao Động 01/05/2018. Trung tâm Hiến máu nhân đạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo Trung tâm sẽ ngưng tiếp nhận máu trong 2 ngày 30/4/2018 và 01/5/2018. Ngày 02/05/2018 Trung tâm sẽ làm việc lại bình thường