Hưởng Ứng Chiến Dịch Những Giọt Máu Hồng-Chương Trình Hiện Máu Tình Nguyện Hè 2017 Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Hưởng Ứng Chiến Dịch Những Giọt Máu Hồng-Chương Trình Hiện Máu Tình Nguyện Hè 2017 Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Hiện nay,vào những ngày tháng hè sẽ có nguy cơ khan hiếm máu cho cấp cứu và điều trị cho các bện nhân trên đại bàn TP Hồ Chí Minh (Nhất là Nhóm Máu O).
Trung tâm Hiến Máu Nhân Đạo TP mời gọi cán bộ công nhân viên,học sinh,sinh viên,nhân dân hởng ứng ,tham gia Hiến Máu Tình Nguyện.