Chỉ thị 01/CT-UBND TP.HCM tăng cường vận động hiến máu trong năm 2017

Trong năm 2017, TP.HCM sẽ vận động 220.000 lượt người hiến máu hiến máu tình nguyện với 143.000 đơn vị máu.

Đó là chỉ tiêu trong văn bản về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2017 của UBND TP.HCM. Đồng thời, UBND TP.HCM cho biết, phong trào hiến máu tình nguyện là hoạt động xã hội mang ý nghĩ nhân đạo cao đẹp được đông đảo người dân, cán bộ, viên chức, sinh viên, lực lượng vũ trang ủng hộ và cũng là hoạt động của thành phố được duy trì trong nhiều năm qua.