1.500 người hiến máu trong ngày “Chủ nhật đỏ” ở TPHCM

VOV.VN - Ngày hội hiến máu “Chủ nhật đỏ” tại thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức ở nhiều địa điểm đã nhận được hơn 1.500 đơn vị máu hiến tặng.

Ngày 8/1 cùng với cả nước hướng về ngày hội hiến máu “Chủ nhật đỏ”, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia hiến máu nhân đạo và cổ động phong trào này. 

Điểm hiến máu nhân đạo thu hút đông sinh viên tham gia tại thành phố Hồ Chí Minh là Trường Đại học Văn hiến. Nhiều bạn sinh viên đã có mặt từ sáng sớm để tham gia ngày hội hiến máu. Trong ngày hôm nay, địa điểm này thu được khoảng 650 đơn vị máu.